Dengan namaMu, yang Maha segalanya

Puja dan puji untukMu, Tuan atas segalanya

Maha mengasihi, Maha menyayangi

Tuan atas Hari yang pasti datangnya

Hanya kepadamu kami berTuhan, dan hanya kepadamu kami memohon di atas segala ketidakmampuan

Tunjukkanlah jalan yang Kau sediakan bagi orang-orang yang telah menerima nikmatMu

Bukan jalan mereka yang menyombong diri dan membangkang padaMu, sedang mereka mengetahui

Bukan pula jalan mereka yang terjebak dalam kebodohan, yang menyatakanMu beranak manusia.

Mereka adalah orang-orang yang terlaknat dan tersesat.

Maha suci Engkau dari apa yang mereka nisbatkan kepadaMu.

Iklan